Jídelna - informace

IMG-20240111-073400Vedení jídelny 

  • Bc. Jana Mokříšová - vedoucí 
  • Ludmila Vojteková - vedoucí kuchařka

Kontakty 

                                                                                                   Číslo účtu: 133650402/0300Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace

Informace pro žáky pro školní rok 2022/2023 Ke stravování budou přihlášeni všichni žáci, kteří na konci školního roku odevzdali řádně vyplněnou Přihlášku ke stravování (1. stupeň zde, 2. stupeň zde).

Přihlášky a odhlášky obědů bude možné provádět běžným způsobem na www.strava.cz – viz níže.

V první den nemoci je možné odebrat oběd za dotovanou cenu. Výdej probíhá do vlastních jídlonosičů v jídelně v době od 10.45 – 11.30 hodin. Na následující dny nemoci lze obědy odhlásit nebo je odebírat za plnou cenu tj. 87,- Kč.


Pokyny pro cizí strávníky od 1. 9. 2023

Od 1. 9. 2023 bude výdej probíhat v jídelně v čase 10.45 – 11.30 hod. Obědy je nutné si přihlásit na www.strava.cz.

Stravné na každý další měsíc se vybírá poslední pracovní den v měsíci v čase výdeje obědů.

  • cizí strávníci do vlastních nádob 87,- Kč
  • cizí strávníci v jídelně na talíř 84,- Kč


Objednání stravy přes internet

Vyplňte spodní část přihlášky na objednávání po internetu a odevzdejte v kanceláři ŠJ, abychom Vás mohli zaregistrovat do systému. Po zaregistrování do našeho systému Vám přijdou na Vámi uvedený email informace k přihlašování stravy přes internet.

Uvedené údaje tj. uživatelské jméno a heslo si zapamatujte! V případě ztráty hesla na www.strava.cz kontaktujte školní jídelnu, bude Vám na email zaslané heslo nové.

Při objednávání stravy po internetu : Zadáte adresu www.strava.cz, dostanete se na další stránku, kde je návod na objednávání stravy.

- Přihlášení uživatele (menu v levé části) - Zařízení : 4256 - Uživatel a heslo (údaje na odevzdaném formuláři)

Objednávky stravy (menu v horním řádku) - slouží k objednání a odhlašování obědů Po ukončení objednání nebo odhlášení stravy je nutné stisknout tlačítko ODESLAT Výdej - přehled o vyzvednuté a nevyzvednuté stravě Nastavení - změna hesla apod.

Dotazy na tel. 566 622 703, 737 419 329 , 566 690 420 - Bc. Jana Mokříšová

Změny cen obědů od 1.9.2023
žáci 7 - 10 let28 Kč
žáci 11 - 14 let30 Kč
žáci 15 let a starší33 Kč
  • čip 28 Kč


Vnitřní řád školní jídelny