Projekt "Elektronické služby ZŠ Palachova Žďár n. S."

Dotace z Fondu Vysočina, programu INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
2023, podprogramu A: Elektronické služby veřejné správy

https://www.kr-vysocina.cz/