Beseda o bezpečnosti silničního provozu v družince

DUBEN je měsíc bezpečnosti  a zaměřuje se nejen na chování řidičů a chodců na silnicích, ale také na ochranné pomůcky při používání koloběžek a kol. Děti  1. - 3. oddělení školní družinky proto pozvaly na návštěvu paní policistku Dagmar Pálkovou, aby jim vše vysvětlila. Po zajímavé besedě ji kladly spoustu všetečných otázek . 

Jako dík za příjemné odpoledne si paní policistka odnesla od dětí krásné  obrázky, které pro ni s radostí namalovaly.