Dějepisná exkurze 8. ročníků po východních Čechách

Ve středu 15. května a ve čtvrtek 16. května se postupně žáci 8.B a 8.A podívali v rámci dějepisné exkurze na památná místa spojená s naší historií. 

První zastávka patřila Muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě, které se nachází v domě, kde žil slavný český novinář Karel Havlíček Borovský. Z tohoto domu byl také v roce 1851 odvezen do vyhnanství v Alpách, aby nemohl být v kontaktu s českými vlastenci.

Dalším zastavením byla návštěva empírového zámku Kačina, jeho zámeckých komnat i sklepení a v zámecké kavárně se žáci mohli občerstvit nebo zahrát na klavír. 

Třetí zastávkou byl románský kostel sv. Jakuba ve stejnojmenné vesnici Jakub a ve věži kostela žáci mohli vystoupat až ke zvonům. 

Následoval přesun na zámek Žleby přestavěný ve stylu romantismu a nabízející návštěvníkům prohlídku nádherných interiérů a jednu z největších historických zbrojnic. 

Program exkurze zakončila návštěva Památníku Ležáky, který připomíná vyhlazení ležácké osady německými nacisty za druhé světové války. Kromě dvou malých holčiček byli všichni obyvatelé této vesničky popraveni, protože se jejich blízcí zapojili do odboje proti nacistické hrůzovládě a pomáhali parašutistům z Anglie. 

Celodenní exkurze si kladla za cíl seznámit žáky přímo na autentických místech se starší i moderní českou historií a stavebními památkami z 19. století.