Den otevřených dveří, 19. 3. 2024

Dne 19. března se uskutečnil každoroční Den otevřených dveří. Pozvali jsme nejen rodiče a blízké našich žáků, ale i širokou veřejnost. Dopoledne měli návštěvníci možnost zúčastnit se výuky ve třídách na 1. stupni a odpoledne pro ně byly k dispozici všechny prostory naší krásné školy. V učebnách probíhala přehlídka využívaných moderních výukových materiálů, přítomni byli všichni pedagogové, aby mohli seznamovat zájemce s metodami vzdělávání v daným předmětech. 

Děkujeme všem, kteří se přišli podívat.