Den Země

Naše škola se aktivně zapojuje do ekologických aktivit. A každoroční projektová akce DEN ZEMĚ je jednou z nich. V pátek 19. dubna byla veškerá výuka věnována problematice životního prostředí. Třídy měly předem určená témata, kterým se žáci věnovali. Například deváťáci pracovali s pojmem ELEKTRÁRNY a s pojmem VODA, hledali informace, třídili je, tvořili edukační plakáty, zhlédli vzdělávací videa. A samozřejmě vyšli ven ze školy. V rámci projektu Čistá Vysočina se jim i přes nepřízeň počasí podařilo sesbírat nemalé množství odpadků v okolí budovy školy.