Exkurze v Kutné Hoře

V měsíci dubnu proběhly tradiční dějepisné exkurze žáků 7. ročníků v Kutné Hoře.

Program vždy začal zastavením u katedrály v Sedlci, která patřila cisterciákům a přestavěl ji Jan Blažej Santini. Při odpolední cestě zpět si žáci katedrálu prohlédli také uvnitř.

V historickém centru Kutné Hory absolvovali prohlídku Muzea stříbra na Hrádku a katedrály svaté Barbory. Součástí prohlídky v muzeu byl sestup do podzemí, kde  se ve středověku dolovalo stříbro. Pan učitel žáky zavedl též na nádvoří Vlašského dvora, kde byla královská mincovna a ukázal jim i nádhernou gotickou kašnu a tzv. Kamenný dům v centru města.

Cestou ke katedrále sv. Barbory následovalo krátké zastavení na terase se sochami před jezuitskou kolejí a zajímavá byla samozřejmě samotná prohlídka katedrály, zasvěcené patronce horníků, dělostřelců a dalších nebezpečných povolání. 

Odpoledne se žáci podívali do kostnic v Sedleci, na jejíž podobě včetně obrazců vyskládaných z kostí se podílel nám dobře známý Jan Blažej Santini. A nakonec si prohlédli i zmíněnou sedleckou katedrálu, kolem které procházeli již ráno.

Exkurze proběhla ve všech třídách v pohodě, ke které nakonec přispělo i přijatelné počasí.