Hasiči ve školní družině

Ve školních družinkách byli hasiči! 

Naštěstí jen preventivně a na naše pozvání:). Byli vybaveni speciálním oblekem s výstrojí pro boj s ohněm, maketou domu plného nástrah a několika druhy hasicích přístrojů. Těžký oblek si mohly děti vyzkoušet. Domeček 'uklidily' tak, aby oheň neměl šanci a hasící přístroje si vyzkoušely na zahradě školní družiny. Děti nejdříve hasily kbelíky s vodou, pak historickou džberovou stříkačkou a nakonec moderním hasícím přístrojem. 

Že se akce vydařila, potvrzují slova některých dětí: '' Já chci být hasič! ."