Křesťanské tradice s jáhnem ve výchově k občanství

Žáci 6. ročníků se v rámci výchovy k občanství zúčastnili besedy s panem jáhnem Jiřím Dyčkou na téma Poselství křesťanských Velikonoc. Jáhen Dyčka děti seznámil s historii tohoto významného křesťanského svátku. Pověděl jim o příchodu Ježíše Krista na Květnou neděli do Jeruzaléma, o poslední večeří Páně na Zelený čtvrtek a o odsouzení a ukřižování Ježíše Nazaretského na Velký pátek, který se v České republice slaví jako státní svátek. Děti se dozvěděly podstatné informace  o Ježíšově vzkříšení v neděli na Boží hod velikonoční a o křesťanských tradicích, které se konají během Velikonočního pondělí. 

Přednáška byla velmi zajímavá a poučná a věříme, že žákům rozšířila pohled na křesťanské tradice.