Miminko ve výuce

Aby se žáci neučili v hodinách jen strohé teoretické informace, jsou do výuky zařazovány i různé učební pomůcky. V předmětu výchova ke zdraví se probírá téma Změny v životě člověka - novorozenecké a kojenecké období. A žáci si mohli "pochovat naše školní miminko" - vyzkoušeli si manipulaci se speciálním anatomickým modelem kojence. Při jeho držení a manipulaci s ním museli všichni dávat velký pozor, především na jeho nezpevněnou hlavičku. Naučili se miminko přebalovat a oblékat. Toto zpestření výuky žáky velmi zaujalo a pobavilo.