Návštěva Státního okresního archivu

V dubnu žáci regionálního semináře v 8.ročníku navštívili Státní okresní archiv ve Žďáru nad Sázavou. V první části prohlídky je pan ředitel archivu seznámil s významem tohoto historického zařízení, které uchovává písemné prameny a dokumenty. Žáci mohli nahlédnout do archivního depozitáře a viděli i nejstarší listiny a pečeti ze Žďáru. Posléze pokračovala návštěva v knihovně archivu, kde byly pro žáky připraveny ukázky různých písemných a tištěných dokumentů, zejména z přelomu 19. a 20. století. Například školní katalogy a další zajímavosti, dobový noviny z našeho okresu (tím bylo tehdy Nové Město na Moravě), potravinové lístky z 1.světové války, či dobové plakáty. Na závěr si žáci mohli zasoutěžit o odlitek pečeti, když odpověděli správně na otázky položené panem ředitelem archivu a ptal se jich na zajímavosti, které zazněly během exkurze. 

Archiv na rozdíl od muzeí či knihoven není běžně přístupný veřejnosti, takže žáci měli jedinečnou možnost podívat se do instituce, kam se ne každý v životě podívá.