Oblíbené PIŠKVORKY ve školní družince

Nepřerušená řada pěti křížků nebo koleček je vítězství! To je cílem strategické hry piškvorky. O tom ví i naše družinkové děti, které hru piškvorky pilně trénovaly ve všech sedmi odděleních ŠD po několik týdnů před hlavní soutěží. Zástupci všech ročníků z každé družinky se utkali v této soutěži na konci května. 

Všem vítězům blahopřejeme!