Odměna za vítězství ve školním projektu

Celoškolní projekt STOP PLÝTVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ zná své vítěze. Třídní kolektivy ze 4. B, 4. C, 5. A a 9. A získaly za svůj zodpovědný přístup a za prázdné talíře od oběda chutnou odměnu - společnou svačinu. A takhle si ji žáci užívali ...