Prevence úrazů dětí, 3. A

Na konci dubna proběhla ve třídě 3. A velmi zajímavá beseda s názvem Prevence úrazů dětí. Vedla ji paní lektorka Alena Trojanová, zkušená zdravotní sestra a pracovnice Červeného kříže . Témat bylo hodně: co je nemoc, co je úraz, jak předcházet úrazům, jak je ošetřit a přivolat pomoc. Lektorka si přinesla pro žáky spoustu praktických pomůcek, například na figuríně učila děti masáž srdce. Každý žák si sám masáž vyzkoušel. Program byl výborně připravený, všechny děti pracovaly s velikým zájmem.