Projekt POROZUMÍŠ, NEOHROZÍŠ

V předmětu výchova k občanství je jedno z témat výuky věnováno právu a protiprávnímu jednání. Pozornost je mimo jiné  i  porušování pravidel silničního provozu, jehož součástí je členem každý z nás. Žáci 6. a 9. ročníku se aktivně zapojili do projektu ČESMAD BOHEMIA, který se jmenuje POROZUMÍŠ, NEOHROZÍŠ. Zhlédli zajímavá vzdělávací videa, svoje získané znalosti si ověřili v kvízu a diskutovali o vlastních zkušenostech z dopravního provozu.