Projekt Santiniho hvězdy, 1. stupeň

V letošním roce naše žďárská nejvýznamnější kulturní památka slaví 30 let od jejího zařazení na seznam světového dědictví UNESCO. A to není vše, její architekt loni také slavil výročí 300 let od svého úmrtí. Proto jsme se rozhodli tohoto velikána a jeho "majstrštyk" oslavit a uchopit Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře rukama celého 1. stupně. A jelikož se v celém komplexu v souladu s barokní mystikou objevuje symbolika vybraných čísel, nejčastěji čísla pět, inspirovali jsme se jím také. Pět jako počet ročníků na prvním stupni, ale také pět jako počet lidských smyslů. Proto si každý ročník vybral jeden smysl a pomocí něj pak téma zpracovával.
1. ročník - chuť
2. ročník - zrak
3. ročník - čich
4. ročník - hmat
5. ročník - sluch

Práce na projektu byla velmi zajímavá, žáci se seznámili nejen s barokem a s osobností Jana Blažeje Santiniho Aichela, ale mohli i lépe poznat lidské smysly.