Projektový den OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ

Během projektového dne OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ se žáci mohli dozvědět informace o nejrůznějších krizových záležitostech - jak se zachovat při požáru v domě, při povodni, co patří do evakuačního zavazadla nebo jak poskytovat první pomoc.