Recitační soutěž žáků 2. stupně

Rozvíjení čtenářské gramotnosti patří k pilířům jazykového vzdělávání. A jednou z metod, jak v žácích pěstovat pozitivní vztah k literatuře, jsou pravidelně realizované recitační soutěže na obou stupních, které se u žáků těší velké oblibě. Letošní  odpoledne s poezií na 2. stupně bylo obzvláště příjemně. Zazněly krásné básničky, které žáci zvládli přednést svým spolužákům. 

Všichni zúčastnění dostali za odvahu a aktivní přístup ke vzdělávání v českém jazyce velkou jedničku. Nejlepší recitátoři byli odměněni drobnými dárky. 

Jsme rádi, že se naši žáci učí sebeprezentaci na veřejnosti a rozvíjejí svoje komunikační schopnosti.