Tvůrčí atmosféra ve výtvarné výchově

Předmět výtvarná výchova vede žáky k získávání manuálních zručností a k práci s vizuálně obraznými systémy. Klade důraz na kreativitu, vnímání a interpretaci vlastní umělecké tvorby, děti se vzdělávají v tvůrčím vyjadřování svých pocitů a prožitků. Žáci se tak mohou o sobě  něco dozvědět, učí se překonávat sebe sama a přibližovat se k tomu, co nás přesahuje ...