Výtvarná aktivita v regionálním semináři

Ve volitelném předmětu regionální seminář v 8. ročníku probíhá v rámci mezipředmětových vztahů propojení s výtvarnou výchovou. Tematika charakteristických a známých symbolů města Žďár a Kraje Vysočina žáky velmi zaujala. A aby s těmito typickými znaky našeho regionu seznámili i ostatní, malují je na omítku malé počítačové učebny vedle šaten. Zdobí školní prostory a zároveň přispívají ke vzdělávání všech žáků školy, kteří si budou  místní symboliku lépe pamatovat.      

IMG-20240311-143920

IMG-20240311-143947

IMG-20240311-144017

IMG-20240311-144056

IMG-20240311-144110

IMG-20240311-143911