Výzdoba školní jídelny

Žáci 2. stupně pracovali ve výtvarné výchově na výzdobě školní jídelny. Nástěnné obrázky s motivem společného stravovaní vytvořili technikou suchého pastelu. Jednalo se o velký formát papíru, tedy využili malířské stojany. V dílnách potom mladší spolužáci zhotovili dřevěné rámy.