Zvyšování právního vědomí mládeže, Bílý kruh bezpečí

Organizace Bílý kruh bezpečí se věnuje nejen obětem trestných činů, ale poskytuje i psychologické a sociální poradenství a praktické rady a informace. Její regionální koordinátor, pan magistr Křoustek, besedoval se žáky 8. tříd o právním vědomí a hlavně o možných důsledcích jejich často neuvážených činů, které mohou naplňovat skutkovou podstatu trestného jednání.

https://www.bkb.cz/pomoc-obetem/