Projekt „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Kraji Vysočina“

strava-plakatZákladní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace, zažádala o účast v projektu „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Kraji Vysočina“. Projekt je zaměřen na podporu zajištění školního stravování žáků a žákyň, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací. Žáci zařazení do projektu budou mít plně hrazené školní obědy v naší školní jídelně. Pro zařazení žáka do projektu je nezbytné, aby zákonný zástupce splňoval kritéria pro pobírání příspěvku na živobytí (hmotná nouze) nebo doplatku na bydlení (hmotná nouze) a toto potvrdil podpisem tiskopisu.

Čestné prohlášení o příjmové a sociální situaci za účelem prominutí úplaty za školní stravování pro školní rok 2023/2024 ke stažení zde. Vyplněný tiskopis, prosím, odevzdávejte osobně k rukám hospodářky školy, kde je také možné jeho vyzvednutí v tištěné podobě.